Навчання інтернів

Медцентр «Кольпінг» оснащений найсучаснішим медичним, що дозволяє з високою точністю проводити обстеження та здійснювати діагностику захворювань навіть в найскладніших випадках.

Співробітники центру - висококваліфіковані фахівці, що мають вищі лікарські категорії і багаторічний стаж роботи. Ми регулярно проводимо оцінку роботи лікарського персоналу не тільки на відповідність встановленим стандартам медичної допомоги, а й перевіряємо якість обслуговування клієнтів на кожному етапі .


Подати заявку до інтернатури

Або надсилайте за адресою
Kolping@gmail.com.

Детальна інформація за телефоном
(0372) 51-01-02, або (050) 988-11-56.

В темі листа обов'язково вказуйте
позначку "Інтернатура".

Медичний центр

Клиники «Кольпинг» оснащены самым современным медицинским оборудованием и прекрасной лабораторной базой, что позволяет с высокой точностью проводить обследования и осуществлять диагностику заболеваний в любых, самых сложных случаях. Сотрудники клиники — высококвалифицированные специалисты, обладатели врачебных категорий и многолетнего стажа работы. Отбор кандидатов производится с помощью компьютерных тестов, разработанных нашей компанией для всех врачебных специальностей на основе систем медицинского образования США и Великобритании. Всем кандидатам в процессе аттестационной комиссии необходимо продемонстрировать исключительные знания и умения в диагностике и лечении заболеваний в рамках не только избранной врачебной специальности, но и неотложной медицинской помощи. Мы регулярно проводим оценку работы врачебного персонала не только на соответствие медицинской помощи установленным стандартам, но и проверяем качество обслуживания клиентов на каждом этапе.